27000Profile

SVSS1050X60MOA
Item# 27000

Magnification: 10-50, Object Diameter: 60mm,
Tube Diameter: 34mm, MOA-2 Reticle.

 

27001Profile

SVSS1050X60MH
Item # 27001

Magnification: 10-50, Object Diameter: 60mm,
Tube Diameter: 34mm, Mil-Hash Reticle.

SV1SVSS1050X60IRMOA

Item# 27002

Magnification: 10-50, Object Diameter: 60mm,
Tube Diameter: 34mm, Illum. MOA-2 Reticle.

SV1

SVSS1050X60IRMH
Item# 27003

Magnification: 10-50, Object Diameter: 60mm,
Tube Diameter: 34mm, Illum. Mil-Hash Reticle.